Hoe past u Taylorisme toe bij het oplossen van problemen

Stel u voor: om te voldoen aan de verplichtingen om een filiaal te openen, wil mijn klant een eenmanszaak omzetten naar een vennootschap. Daarvoor kan hij overwegen om een bedrijf te kopen van een zakenpartner die in een gelijkaardige sector werkt, waar nog steeds discussie heerst over de waarde van dat bedrijf en de vraag of men al dan niet de aandelen of de activiteit koopt. Tegelijkertijd stelt hij zich de vraag hoe hij alle activiteiten en bedrijven onderling moet organiseren. Voor mijn klant was het één groot probleem waar hij geen oplossing voor zag.

De oplossing vinden we terug in de 18e eeuw: Taylorisme.

1. Identificeer de verschillende knelpunten

Voor mijn klant (en veel andere mensen) is er één groot probleem. Er zijn eigenlijk 4 problemen:

  • De behoefte aan een vennootschap voor de nieuwe activiteit
  • Gaat men de aandelen kopen of een bedrijf oprichten om de activiteit te kopen?
  • Wat is de juiste waarde van hetgeen wat men wil kopen en welke onderhandelingsstrategie moet worden toegepast?
  • Hoe bouwt men de structuur op tussen de verschillende bedrijven?

Er zijn twee verschillende benaderingen die de knelpunten identificeren: ofwel zoeken we verschillende oplossingen, ofwel proberen we alles zoveel mogelijk en voor zover dat de onderdelen nog zinvol lijken, op te splitsen.

2. Kijk of er een bepaalde volgorde is

Soms moet u bepaalde problemen eerst oplossen voordat u een ander probleem kan oplossen. Dit soort problemen geven u het gevoel dat het probleem te complex is. In dit voorbeeld komt de organisatie van de structuur als laatste aan bod omdat we eerst de problemen moeten oplossen die betrekking hebben op de elementen waaruit de structuur zal bestaan.

U kan dit vergelijken met bouwwerken: eerst moet u de fundering leggen vooraleer u het dak op het gebouw kan plaatsen. De volgorde is zeer belangrijk, want het kan zijn dat u sommige dingen moet herwerken of dat u vast komt te zitten omdat sommige onderdelen ontbreken.
3. Prioriteren

Soms is een volgorde niet voor de hand liggend of is het irrelevant voor een paar onderliggende problemen. Hier moet men prioriteiten stellen.

4. Los de verschillende problemen op

U heeft nu een aantal overzichtelijke problemen op te lossen. U zal merken dat u zich niet meer zo overweldigd voelt en dat u meer gemotiveerd bent.
Het is niet omdat u een bepaalde volgorde voor ogen heeft, dat u er niet van kan afwijken. Soms komt u in een stroming terecht die beter past of veranderen zaken waardoor u bepaalde stappen moet herzien.

Dingen veranderen snel en dat geldt ook voor situaties. Wees flexibel genoeg om ook met uw omgeving mee te veranderen. Veel principes in de bedrijfswereld, zoals deze, hebben toepassingen op verschillende vlakken, maar kunnen ook buiten de bedrijfswereld worden toegepast. Laat het niet na om de rationele processen die u als professional heeft, toe te passen in uw besluitvorming of het oplossen van problemen in uw privéleven. U zal zien dat het leven makkelijker wordt!

Heeft u nog andere tips? Deel het dan zeker met ons in de reacties hieronder!