JURIDISCHE KENNISGEVING

Site-editor

De website vs-invest.group wordt uitgegeven door de vennootschap SASU VS INVEST FRANCE met een kapitaal van € 250.000,00, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Périgueux onder nummer 885024513, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 13 route de Puyconteau, 24750 TRELISSAC, intracommunautair BTW-nummer: FR27885024513.
De directeur van de publicatie is Laurent VAN STRIJTHEM.

Website host

De host van de website vs-invest.group is de onderneming OVH, waarvan het hoofdkantoor gevestigd is te 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – Frankrijk

Voorwaarden voor gebruik

Uw gebruik van deze website betekent dat u akkoord gaat met deze voorwaarden en vrijwaringsclausules. Deze website kan links naar andere websites bevatten. VS Invest aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van andere sites dan die binnen haar domein. Deze gehele site is onderworpen aan de Franse en internationale wetgeving inzake auteursrecht en intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor downloadbare documenten, iconografische en fotografische voorstellingen en redactionele inhoud. De vermelde merken behoren toe aan hun respectieve eigenaars. De reproductie van het geheel of een gedeelte van deze site op welke elektronische drager dan ook is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de publicatiedirecteur. U verbindt zich ertoe deze site niet te gebruiken voor onwettige doeleinden of doeleinden die verboden zijn door de wet of door de wettelijke en contractuele mededelingen.

Beveiliging

De op de inschrijvings- of raadplegingssite toegankelijke informatie circuleert in gecodeerde vorm op de telecommunicatienetwerken. Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt alle hem ter beschikking staande veiligheidsmiddelen aan te wenden om de vertrouwelijkheid van de uitgewisselde informatie te bewaren.

VS Invest kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van de onthulling, zelfs onvrijwillig, van de uitgewisselde informatie of het niet-gebruik door de cliënt van de veiligheidsmiddelen.

Kwaliteit en gebruik van informatie

VS Invest streeft ernaar betrouwbare, geverifieerde en regelmatig bijgewerkte informatie te verstrekken. Ondanks de vele inspanningen die zijn geleverd om dit doel te bereiken, kunnen er toch fouten of omissies voorkomen. Het is daarom uitsluitend de verantwoordelijkheid van de internetgebruiker om de op vs-invest.group beschikbare informatie oordeelkundig te gebruiken. Bijgevolg raadt VS Invest u aan de op haar site verzamelde informatie te controleren voordat u een beslissing neemt over het gebruik ervan.

Cookies

VS Invest gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en de aanwezigheid op de website te verbeteren. VS Invest kan dus het gebruik van de site door elke gebruiker volgen. Cookies maken ook een betere analyse van de verkeerspatronen van de site mogelijk. VS Invest volgt de bewegingen van gebruikers buiten de site niet. De gebruiker wordt ervan in kennis gesteld dat derden die advertenties of informatie integreren ook hun eigen cookies kunnen gebruiken.

De gebruiker geeft VS Invest toestemming om zijn IP-adres te gebruiken om problemen met haar server vast te stellen, haar site te beheren of om algemene demografische informatie te verzamelen.

VS Invest gebruikt ook cookies om het navigeren op de site en het verlenen van de onlinedienst te vergemakkelijken, zoals « gebruikerssessie »-cookies.

De gebruiker erkent van deze cookies op de hoogte te zijn gesteld en geeft VS Invest toestemming ze te gebruiken. De gebruiker kan echter, indien hij dat wenst, weigeren cookies te aanvaarden door de op zijn systeem geïnstalleerde browser zo in te stellen dat hij wordt gewaarschuwd voor de komst van een cookie en dat hij deze kan weigeren.

Het weigeren van cookies verhindert echter niet de toegang tot en het gebruik van de site en zijn diensten.

Hoe kan ik cookies deactiveren?

Het is mogelijk om uw internetbrowser zo in te stellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Het is echter belangrijk op te merken dat door het uitschakelen van cookies uw login en wachtwoord niet langer op een website worden opgeslagen.

Voor Internet Explorer :

1. Open het menu Extra en vervolgens Internetopties.

2. Klik op het tabblad Privacy, dan onder Instellingen,

3. Verplaats de schuifregelaar omhoog om alle cookies te blokkeren of omlaag om alle cookies toe te staan,

4. Om te beëindigen, klik OK.

Voor Chrome :

1. Klik op het Google Chrome menu

2. Selecteer Instellingen.

3. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven.

4. Klik in de Privacy-sectie op de knop Inhoudsinstellingen.

5. Selecteer in het gedeelte « Cookies » de optie « Alle cookies blokkeren ».

Voor Firefox :

1. In het menu « Extra » selecteert u Opties.

2. Selecteer het paneel Privacy.

3. Onder « Retention Rules »: om de aangepaste instellingen voor geschiedenis te gebruiken.

4. Vink het vakje « Accepteer cookies om cookies uit te schakelen » uit

5. Klik op OK om het venster « Opties » te sluiten

Voor Safari :

1. Open het menu rechtsboven

2. Selecteer Voorkeuren en vervolgens Privacy

3. Naast « Blokkeer Cookies », vink « Altijd » aan

4. Als u alle cookies wilt zien die op uw computer zijn opgeslagen, klikt u op « Details »

5. Sluit het venster.

Voor Opéra :

1. Klik op Voorkeuren

2. Klik dan op Geavanceerd

3. Selecteer vervolgens Cookies

4. U heeft verschillende keuzes:

5. Accepteer cookies: Alle cookies worden geaccepteerd (standaard)

6. Accepteer alleen die van de bezochte site: Cookies van derden van een domein buiten de site die ik bezoek worden geweigerd

7. Accepteer nooit cookies: Alle cookies worden geweigerd

Afbeelding credits

Fotodocumenten gegenereerd door www.pexels.com