U staat er niet alleen voor…

SME Management Consulting werd in 2018 opgericht om de eenzaamheid van de bedrijfsleider van een klein tot middelgroot bedrijf te doorbreken. Vaak staat hij helemaal alleen voor belangrijke keuzes en beslissingen. Soms ziet hij door het bos de bomen niet meer of verliest hij het noorden.

Waar LVS Management binnen het bedrijf managementfuncties in- of aanvult, staat SME Management Consulting ondersteunend en meedenkend naast de bedrijfsleider. Kaderleden kunnen gelijkaardige behoeften ervaren en daarom voorzien wij eveneens in hun begeleiding.

De emotionele band met het bedrijf enerzijds en de betrokkenheid met het dagdagelijkse reilen en zijlen anderzijds, maken het moeilijk om afstand te nemen. Die afstand is juist nodig om de globale visie te bewaken, opportuniteiten te ontdekken en strategieën op middellange of langere termijn op punt te stellen. SME Management Consulting helpt u hoogte te nemen zodat het geheel duidelijk wordt en zin krijgt. En mocht u daarbij merken dat u bepaalde vaardigheden mist, dan stellen wij u daarvoor een oplossing voor.

Om u optimaal bij te staan, werkt SME Management Consulting op maat. Onze interventies kunnen punctueel zijn om bijvoorbeeld een moeilijke periode door te komen of om rond een specifiek dossier samen te werken. De begeleiding kan ook op een regelmatige basis voor onbepaalde duur ingepland worden om bijvoorbeeld als sparring-partner op te treden. U vindt hieronder een aantal thema’s waarop wij ons toegespitst hebben maar die geenszins andere onderwerpen uitsluiten. Wij houden immers aan onze brede visie op bedrijfsvoering.