VS INVEST

VS Invest - Logo Horizontal

Jobs

De ondernemer begeleiden in zijn uitdagingen

VS Invest werd opgericht in 2017 om middelen ter beschikking te stellen voor een efficiënte begeleiding van Belgische en buitenlandse KMO’s. Telkens een nieuwe opportuniteit zich aanbiedt, wordt onder deze koepel de structuur opgericht die toelaat – al of niet in samenwerking met externe partners – het aangepaste dienstenpakket te formuleren. Onze transversale en multidisciplinaire aanpak van de uitdagingen respecteert uw globale visie op ondernemen.
VS Invest werd opgericht in 2017 om middelen ter beschikking te stellen voor een efficiënte begeleiding van Belgische en buitenlandse KMO’s. Telkens een nieuwe opportuniteit zich aanbiedt, wordt onder deze koepel de structuur opgericht die toelaat – al of niet in samenwerking met externe partners – het aangepaste dienstenpakket te formuleren. Onze transversale en multidisciplinaire aanpak van de uitdagingen respecteert uw globale visie op ondernemen.

ONS

TEAM

Laurent VAN STRIJTHEM

Oprichter & Bestuurder

Ik maak gebruik van mijn kennis die aangeleerd is vanuit opleidingen en ervaring om onze verscheidenheid aan klanten diensten te bieden. Deze diensten omvatten onder meer bedrijfsadvisering, controletools en -diensten, Excel-automatiseringen en trainingen, bedrijfsplanning en de link leggen tussen IT en het bedrijfsleven.                 

Na een eerste gesprek met een organisatie identificeer ik problemen die mogelijk door mij of of door een andere partij moeten worden behandeld, afhankelijk van de aard en het vereiste expertiseniveau. Ik help ook bij het vertalen van problemen naar doelstellingen en actieplannen om die doelen te bereiken.  

Dankzij een constante uitwisseling met diverse partners verrijk ik voortdurend mijn ervaring die ik met plezier ter beschikking stel van mijn klanten om hen steeds de best mogelijke dienstverlening aan te bieden. 

Alaston YAO

Back-End Ontwikkelaar

Mijn opdracht bestaat erin robuuste en performante oplossingen te ontwikkelen, de kwaliteit van de server-side code te controleren en na te gaan of de API’s die gebruikt worden in de verschillende toepassingen die ter beschikking van de klanten worden gesteld, correct functioneren. 

Dynamisch en gepassioneerd, volg ik de technologie op de voet om mijn vaardigheden in IT-ontwikkeling up to date te houden en om dagelijks nieuwe ontwikkelingen te ontdekken die nuttig zijn voor de gebruikers. 

Wim VAN STRIJTHEM

Algemeen Directeur

Ik sta de bestuurder bij in het dagelijks beheer en begeleid de ontwikkeling van zijn projecten in Frankrijk. Mijn verscheiden ervaring in management, administratie, opleidingen en communicatie zorgt voor organisatiezin en een pragmatische aanpak.  

Een welwillende efficiëntie is mijn insteek om bedrijven en hun medewerkers te helpen positief te veranderen. 

Andrea VAN STRIJTHEM LOURDEL

Assistent Accountant

Ik ondersteun de directeur en zijn team in alles wat te maken heeft met het bijhouden en beheren van de rekeningen. Mijn ervaring op het vlak van boekhouding en logistiek stelt mij in staat de deskundigheid van het team aan te vullen en een extra perspectief te bieden aan de projecten van de groep en haar klanten. 

VS Invest - Antonin - Support Technicus - Modal

Antonin DORIVAL

IT Development

Dankzij mijn opleiding als ingenieur beschik ik over solide IT-vaardigheden in zowel hardware (systemen en netwerkarchitecturen) als software (ontwikkeling, implementatie en configuratie van applicaties) die ik ter beschikking stel van de groep en haar klanten. Ik ben in staat om zowel de nieuwe functionaliteiten die u nodig heeft te ontwikkelen, als om op uw verzoek gebruikersinterfaces aan te passen. 

Mijn belangstelling voor nieuwe technologieën en mijn nieuwsgierigheid stellen mij in staat om de permanente evoluties van de digitale wereld op te volgen en om u zo altijd de meest relevante oplossingen voor te stellen. 

Mijn achtergrond, rijk aan diverse menselijke en culturele ervaringen, heeft me niet alleen geholpen om een groot aanpassingsvermogen te ontwikkelen, maar ook een kwalitatieve luisterbereidheid en een voorliefde voor klantenservice die beantwoordt aan uw verwachtingen. 

VS Invest - Sara - Content Manager - Modal

Sara VAN STRIJTHEM

Content Manager

Ik had het geluk te evolueren in een multiculturele en meertalige omgeving, waardoor ik professionele ervaringen heb opgedaan die gebaseerd waren op dialoog, uitwisseling en luisteren. Ik gebruik mijn passie voor woorden en de digitale evolutie in mijn rol als content manager. 

VS Invest - Patrice - Support Technicus - Modal

Patrice APOUFONG SIMO

IT Development

Ik werk mee aan de ontwikkeling van weboplossingen. Concreet corrigeer en optimaliseer ik hun functionaliteiten (kwaliteit, grafische charter, ergonomie, enz.). Ik stel de technische documentatie op en neem deel aan het samenstellen van gebruikershandleidingen.  

Het onderhoud, de correctie van bugs en het actualiseren van de toepassingen waarbij altijd rekening wordt gehouden met de laatst beschikbare technische oplossingen evenals het vinden van een aangepast antwoord op de aanvragen van de gebruikers, zijn mijn dagelijkse uitdagingen. 

Lucas DARDELLE

Business manager

Verkoop en handel hebben mij altijd geboeid. Als business development officer neem ik deel aan het op punt stellen en uitvoeren van een strategie voor de verdere ontwikkeling van de bedrijven van de groep. 

Marème N'DONG

UX / UI Designer

Ik sta in voor de analyse van de verwachtingen en behoeften van de gebruikers in het kader van het ontwerpen van interfaces voor websites en/of mobiele applicaties. 

De eindgebruiker begrijpen om innoverende oplossingen voor te stellen die aan zijn verwachtingen beantwoorden en die de interactie met onze klanten bevorderen, is een missie die ik met passie vervul.

ONZE

PARTNERS

Logo Microsoft

We maken deel uit van het Microsoft Partner Network en zijn gecertificeerde CSP resellers. Voor meer informatie hierover bezoekt u best de website van onze dochtervennootschap All Connected IT.

Nous sommes un partenaire officiel de Companial, ce qui signifie que nous pouvons facilement vous livrer de nombreux produits Microsoft.

Logo exclaimer

Gérer votre signature électronique professionnelle pour votre entreprise avec les outils adaptés? C’est désormais possible avec les logiciels Exclaimer.

Logo MicroStart

MicroStart finance des micro-entreprises et des indépendants qui n’ont pas eu accès au financement.
Ce partenariat était un choix évident car nous partageons les mêmes valeurs.