LVS Management

LVS Management beschikt over de nodige professionaliteit en expertise om sleutelfuncties binnen het managementteam van bedrijven en organisaties te versterken of te vervangen. 

Waar de aanwerving van een voltijdse HR-, IT-, commerciële of financiële medewerker economisch onverantwoord blijkt, vult LVS Management de functie deeltijds in voor onbepaalde duur.

       Contacteer ons