Hoe haalt u meer uit de tijd die u aan uw werk besteedt?

VS Invest - titre article

Doorgaans telt een werkweek 38 uren, maar sommige bedrijven kiezen voor een 40 urenweek die dan gecompenseerd wordt met 12 extra vakantiedagen. Op jaarbasis komt dat dan ook weer neer op een 38-urenweek. De vraag die wij in de titel stellen gaat echter dieper. In een klassieke werkomgeving gaat men ervan uit dat de uren die u doorbrengt op kantoor of in de fabriek overeenstemmen met werktijd. Voor thuiswerkers ligt dat anders: eerder dan uit te gaan van aanwezigheid of beschikbaarheid, zal men de uren die men effectief aan taken of opdrachten besteedt als werktijd beschouwen. Met dit artikel willen wij thuiswerkers helpen om wat als effectieve werkuren beschouwd wordt zo dicht mogelijk te brengen bij de tijd die men aan het werk besteedt.

Onderstaande tips kunnen u helpen om efficiënter van thuis uit te werken en uw werktijd te optimaliseren:

Stel een werkschema op

Een goede planning zorgt voor een verhoogde productiviteit. Maak een soort to-do lijst met haalbare deadlines en neem de tijd om deze planning regelmatig bij te werken.

Plan de moeilijkste en/of vervelendste taken in op uw piekmoment

Heeft u meer energie in de ochtend? Ga dan van start met de moeilijkste taken. Bent u meer een avondmens? Start de werkdag dan niet onmiddellijk met taken die veel energie vragen. Zelfkennis is daarom een belangrijke sleutel tot efficiënt plannen.

Laat u niet afleiden

Weersta aan de verleiding om door te klikken naar wat uiteindelijk niets meer te maken heeft met wat u aanvankelijk aan het doen was op uw computer of op uw smartphone. Er bestaan tegenwoordig heel wat apps die u hierbij kunnen helpen. Denk maar aan SelfControl: deze app blokkeert bepaalde websites zodat u geconcentreerd verder kan werken.

Wanneer de taak achter de rug is, mag u zichzelf wel belonen met bijvoorbeeld een korte pauze, een koffie, een krant lezen enz. Wat u uiteindelijk doet tijdens uw pauze doet er niet toe maar het is wel belangrijk deze in te lassen om nadien weer met volle moed verder te werken.

Houd voldoende afwisseling tussen werk en ontspanning

Het is belangrijk dat u voldoende afwisseling heeft tussen werkmomenten die bij thuiswerken zeer intensief kunnen zijn, en momenten van ontspanning. De boog kan immers niet constant gespannen staan. Een juiste balans tussen intens werken en echt ontspannen zal uw productiviteit zeker ten goede komen.

Neem uw pauzes op het juiste ogenblik

Wist u dat u na 50 minuten best een korte pauze inlast? Als u regelmatig pauzes inlast en deze pauzes dan nog gebruikt om wat te bewegen, kan u weer met volle moed uw werk geconcentreerd en energiek verderzetten.

Wandelend vergaderen

Mensen die veel vergaderen of een bureau-job uitoefenen, zitten bijna een hele dag neer. Voor hen is het belangrijk om iedere gelegenheid aan te grijpen om te bewegen. Waarom niet wandelend telefoneren of – net als Steve JOBS deed – wandelend vergaderen? Regelmatig tussendoor bewegen zorgt voor een evenwicht tussen fysische en psychische vermoeidheid waardoor u beter slaapt en bijgevolg over meer energie beschikt. Het is eveneens ook een goede uitlaatklep. Uiteraard organiseert u vergaderingen waarbij veel documenten of projecties nodig zijn om praktische redenen nog altijd beter in een vergaderzaal of via Teams.
Hoe bereidt u dit soort wandelvergadering op een georganiseerde manier voor?

  • Stippel een vaste route uit, zodat u en uw collega(s) zich op het gesprek kunnen focussen in plaats van door de omgeving afgeleid te worden
  • Nog meer dan bij een klassieke vergadering, moet alles goed voorbereid zijn en de dagorde duidelijk zijn voor de deelnemers. Noteren kan u bijvoorbeeld doen via de dictafoon app op uw smartphone. Als u daarna niet te lang wacht zodat het onderwerp waarover u heeft gesproken nog fris in uw hoofd zit, kan u daarna alles netjes uitschrijven
  • Beperk het aantal deelnemers aan de wandelvergadering tot max. drie
  • Door te wandelen, leert u uw collega’s kennen op een andere manier. De meer ontspannen context zorgt voor meer openheid en bevordert het knopen van een hechtere band

Vindt u het niet makkelijk om effectief te weten hoelang u juist heeft gewerkt? VS Invest maakt gebruik van de Timeular, de meest handige tool om uw effectieve werktijd te registeren. Timeular helpt u er trouwens aan herinneren om regelmatig pauzes in te lassen. U krijgt een inzicht in uw tijdsbesteding zodat u kan werken aan een goed evenwicht tussen werken en ontspannen. Als u wat meer wil lezen over het gebruik van Timeular verwijzen wij u naar volgend artikel: Prikklokarrest.