Prikklokarrest

Telewerken is een steeds populairdere optie binnen bedrijven van de dienstensector. De laatste maanden nam deze tendens sterk toe om te helpen de verspreiding van het COVID-19 virus te beperken.

Een recent arrest van de Brusselse Arbeidsrechtbank, gebaseerd op de Europese regelgeving, moedigt werkgevers aan om na te denken over het onderwerp van de effectieve arbeidstijd. Wanneer een werknemer beweert overuren te hebben gemaakt, kan het voor de werkgever erg moeilijk zijn om het tegendeel te bewijzen als hij niet beschikt over een systeem voor het registreren van de werkelijke werktijd. Zonder dit bewijs zijn deze opgeëiste uren inderdaad verschuldigd.

Stel u voor …

U ontslaat een werknemer. Hoewel u altijd soepel bent geweest in de organisatie van zijn werktijd, vraagt ​​hij op het einde van zijn contract de uitbetaling van 100 overuren. Bij gebrek aan een systeem voor het registreren van effectieve werktijd, wordt u veroordeeld tot het betalen van deze onterecht opgeëiste overuren.

Er wordt geen formele methode opgelegd om de uren bij te houden: een eenvoudig uurrooster dat door de werknemer is ondertekend, kan volstaan. In de praktijk vergemakkelijkt een geautomatiseerd formulier vaak het werk van de loondienst.

Zelf gebruiken we Timeular, een praktische en gebruiksvriendelijke tool in de vorm van een octaëder (een 8-zijdige dubbele piramide), waarvan elke zijde kan worden toegeschreven aan een activiteit, dossier of taak. De gebruiker draait het blokje zo dat de aan de taak toegewezen zijde bovenaan komt te liggen: het registreren van de tijd start. Hij zet het blokje terug op zijn basis om een ​​einde te maken aan de tijdsregistratie. De bijbehorende toepassing wordt op de computer en/of op de telefoon van de medewerker geïnstalleerd. Deze maakt meerdere integraties mogelijk (bijvoorbeeld met de kalender) en biedt meer flexibiliteit zonder dat je overal het blokje dient mee te nemen om de registratie van arbeidstijd voort te zetten. Alle gepresteerde uren worden geëxporteerd in Excel-formaat en vervolgens voor elke werknemer afgedrukt in PDF-formaat, zodat hij kan valideren en ondertekenen.

De toepassing stelt dus zowel de werkgever als zijn werknemers in staat om de werkelijk gepresteerde uren op te volgen en houdt toezicht op een correct evenwicht tussen privé- en beroepsleven.

Er zijn nog andere voordelen verbonden aan het gebruik van de Timeular-tracker. Net als wij kunt u eenvoudig opvolgen hoeveel uren uw medewerkers aan elk van hun diverse taken besteed hebben. Een gedetailleerd rapport over de tijdsbesteding aan alle uitgevoerde taken is 24 uur later beschikbaar. Door handig met criteria en selecties om te gaan, kunt u de analyse verfijnen op niveau van periode, gebruiker, project, taak en tag. Met de ingegeven tags en opmerkingen kan de registratie als een rapport worden gebruikt om het doorrekenen van uren te rechtvaardigen. De tool maakt het ook mogelijk om de rentabiliteit van projecten met een forfaitaire prijsovereenkomst te evalueren en combineert zo administratieve nuttigheid met efficiënt analytisch beheer.

Dankzij VS Invest – partner van Timeular – bekomt u 5% korting indien u de kortingscode VSINVEST05 gebruikt. Ga naar https://timeular.com/ref/VSInvest/ voor transparant werktijdbeheer. Wij staan ​​tot uw beschikking voor een verdergaande integratie van deze tool in uw IT-omgeving. Blijf ons volgen voor meer tips voor bedrijfsbeheer in de 21e eeuw.

Automatisering: vecht er niet tegen, maar maak er deel van uit!

We horen allemaal wel eens dat mensen zich zorgen maken over automatisering, hoe het jobs zal laten verdwijnen en dat AI een bedreiging zal zijn voor veel activiteiten Ik ben het ermee eens, automatisering zal situaties veranderen. Anderzijds ben ik het niet eens met de veronderstelling dat men er zich tegen moet verzetten. Het principe waar ik mee werk, is simpel: als het repetitief wordt, is het saai… en een computer zou dat dan voor mij moeten kunnen doen.

In de afgelopen jaren heb ik een schema ontwikkeld voor het optimaliseren en automatiseren van taken, waardoor ik mij werk bespaar. Soms zorgde ik er zelfs voor dat mijn job kon verdwijnen. Of ik dat erg vond? Helemaal niet vermits ik deel uitmaakte van het proces als een deel van de oplossing. Automatisering is iets waarin u actief moet zijn. In een situatie waar automatisering mogelijk is, bent u degene die weet hoe de dingen werken, de stroom van gegevens of processen kent, weet welke kernpunten aandacht nodig hebben en zo verder. U bent de meest geschikte persoon om een tool te helpen ontwikkelen dat uw werk makkelijker maakt, of zelfs nutteloos. U heeft de sleutel tot een succesvolle automatisering in handen. U denkt misschien dat u uw bron van inkomsten in gevaar brengt, maar u ontwikkelt eigenlijk uw capaciteiten om een expert te worden.

Werkbureau

Ik heb in bedrijven gewerkt waar verandering geen deel uitmaakte van hun DNA. Wanneer ik veel tijd besteedde aan het bouwen van een Excel-bestand met ingewikkelde formules die zoveel mogelijk handmatig werk probeerden te vermijden, zei mijn chef dat ik daarmee moest stoppen en het voor mezelf gemakkelijker moest maken door gewoon de invoer te doen en de berekeningen regel per regel uit te voeren. Ik knikte maar deed het toch (ik kan een beetje koppig zijn). Het kostte mij 4 uren om dat geautomatiseerd bestand op te bouwen, terwijl het slechts 2 uur in beslag nam om het gewoon in te vullen. Ik wist dat dezelfde vraag weer zou komen. Toen ik de maand nadien een soortgelijk rapport moest opstellen, kon ik het 5 minuten later afleveren omdat ik alleen de parameters hoefde aan te passen. Ineens werd de extra tijd die ik er de vorige maand aan had besteed ruimschoots gecompenseerd.

Uiteindelijk deed ik dit voor veel rapporten. Ik werkte met Access en Excel en hielp collega’s met hun taken door hen te laten zien hoe ze de tools die ze hadden. Konden gebruiken Na verloop van enkele maanden werd een baan die vroeger meer dan voltijds was, een taak die minder dan 30 minuten per dag in beslag nam en gemakkelijk tussen mijn collega’s kon worden verdeeld. Mijn contract werd beëindigd omdat de baan niet meer nodig was. U zou kunnen beweren dat ik door mijn interventies mijzelf nutteloos heb gemaakt… maar het is precies dat wat mij interessant maakte voor mijn volgende jobs. Ik was iemand die bedrijven kon helpen om geld te besparen door de manier waarop ze werken te heroverwegen. Het is een van de aspecten die van mij een aanwinst maken. Heb ik er spijt van? Helemaal niet! Het laat mij toe om mijn werk aangenamer en meer uitdagend te maken dan mocht ik als een hersenloze robot gewoon maar input doen.

menselijke en robothand

Deze ervaring kan op veel mensen worden overgebracht, in verschillende rollen. Voor de mensen die dat soort banen hebben: probeer na te denken over hoe u uw leven makkelijker kan maken. Soms geeft het u meer tijd en maakt het uw leven makkelijker, soms geeft het u een nieuw perspectief op uw werk. Voor de mensen die dat soort banen managen: probeer niet te voorkomen dat mensen zo denken, moedig het aan. Probeer mensen te helpen door ze te trainen in het gebruik van die tools, nodig hen uit om zich af te vragen waarom dingen op een bepaalde manier worden gedaan (en het antwoord “omdat we het altijd op deze manier hebben gedaan” is geen geldig antwoord). Accepteer vooral dat automatisatie steeds verder zal gaan. Stel u de vraag : wacht u liever het moment af dat u voorbijgestreefd zal zijn, of bent u liever één van de mensen die deze veranderingen elders ook mogelijk maken?

Wees actief, geen slachtoffer!

Wat is ERP-software?

Eerder deze week heb ik met iemand een aantal dingen aangekaart waarvan ik dacht dat ze interessant zouden kunnen zijn om te implementeren in de hele ERP-software sfeer (als je er meer over wil weten, neem dan contact op met mij). Toen kwam deze vraag: wat is ERP? Toen realiseerde ik me dat het weer één van die modieuze woorden was die op ons afkomen, maar waarvan weinigen weten wat ze eigenlijk betekenen.

ERP staat voor Enterprise Resource Planning, wat ons eigenlijk niet zo veel verder brengt. Ik voelde me net als een dokter die de betekenis van een medische afkorting verklaarde, maar waarbij de patiënt opkijkt en zich afvraagt of hij er iets van begrepen zou moeten hebben. Na het uitgelegd te hebben, dacht ik dus dat ik er net zo goed iets over kon schrijven om zo een ruimer publiek te informeren.

Het onderwerp kan vanuit verschillende hoeken benaderd worden, maar ik zie het graag als een “eenvoudige” vertaling van een bedrijfsverhaal in software. Laten we het uitleggen aan de hand van een voorbeeld: een tomatenproducent die tomaten verkoopt op de markt. Het draait hierbij niet enkel en alleen om de verkoop van een tomaat, maar er zijn heel wat implicaties en vertakkingen die behoorlijk complex kunnen worden. Een ERP-programma wordt verondersteld daarbij hulp te bieden door alles bij elkaar te houden, de verschillende aspecten van het bedrijf met elkaar te verbinden of de interacties te benutten.

Een tomaat verkopen

U bent een landbouwer die net een tomaat heeft verkocht. U geeft de tomaat aan de klant en hij geeft daarvoor geld in ruil. Wanneer u het grotere plaatje bekijkt, draait een bedrijf om meer dan alleen maar de verkoop. Eerst en vooral had u het land nodig om de tomaten op te kweken. U kocht het zodat het een vast actief op lange termijn werd. Om dit stuk grond te kunnen kopen, had u een lening nodig, waardoor u een engagement bij de bank aan gaat. Vervolgens moest u zaden, apparatuur en dergelijke aankopen en uw algemene kosten afdekken. Natuurlijk heeft u zich niet beperkt tot het produceren van slechts één tomaat, maar heeft u er veel meer gekweekt: om ze allemaal te plukken, moest u mensen aanwerven om u daarbij te helpen. Toen kwam u op de markt en ging de verkoop van start waardoor uw voorraad tomaten afnam, maar uw geldreserve werd aangevuld. Een nadeel hierbij is dat u natuurlijk belastingen moet betalen op wat de verkoop opleverde en dat u uw winst- en verliesrekening moet indienen, enzovoort. Krijgt u al hoofdpijn? Laten we eens kijken naar alle zaken die schuilen achter de verkoop van deze ene tomaat:

 • Beheer van vaste activa (uw land)
 • Budgetplanning (uw lening)
 • Apparatuur en het onderhoud ervan
 • Aankoop
 • Inventaris
 • Algemene kosten
 • Personeelszaken
 • Marketing
 • Belasting
 • Boekhouding
 • Geldbeheer

Maar u zou dit gemakkelijk kunnen uitbreiden met zaken zoals productmanagement etc.

Meer dan tomaten alleen

Uiteraard zal u in werkelijkheid niet enkel tomaten verkopen, maar gaat u ook andere producten verkopen. Als u alle stappen bekijkt bij het verkoopproces van de tomaat, kan u zich voorstellen dat het moeilijker wordt als u dit doet met een mix van producten en klanten. U moet uw productie plannen, uw klanten beheren, uw kosten controleren,… Kortom, u moet een globale kijk hebben op alle aspecten van de bedrijfscyclus.

Dat is precies waarvoor een ERP-software dient. Het gaat bijvoorbeeld de verkoop registeren en het niet alleen in de boekhouding opnemen, maar het ook koppelen aan een marketingmodule waarmee u uw beste klanten kan opvolgen en kan zien wat uw best verkopende producten zijn. Koppel het aan uw kostenberekening en u kan zien of de verkoop van tomaten voor u rendabel is of niet. Koppel het aan uw vermogensbeheer en zie hoe intensief u uw land gebruikt, bereken verschillende mogelijke ratio’s en indicatoren. De lijst gaat maar verder en verder.

Waarom ze nuttig zijn

Het punt is dat ERP-software helpt om een globaal overzicht te behouden vanuit het perspectief van een bedrijf, om het verband te zien tussen de verschillende aspecten en om het geheel efficiënter te maken. Vroeger had men enerzijds marketingmensen die hun eigen software hadden om bijvoorbeeld de verkoophistoriek bij te houden en anderzijds de boekhouding die haar software had om de verkoop te boeken. De productie had dan ook nog een eigen productietoepassing, enzovoort. U begrijpt onmiddellijk hoe identieke gegevens in veelvoud ingegeven worden en er daardoor veel efficiëntie verloren gaat. In plaats van dezelfde gegevens in verschillende programma’s in te voeren en dezelfde actie te herhalen, zorgt een ERP-software ervoor dat u het maar één keer hoeft te doen. Wanneer iemand op deze manier een handeling in een module toevoegt, zullen de gegevens automatisch worden gebruikt om andere modules te voeden.

Sommige mensen beschouwen deze programma’s nog steeds eerder als een combinatie of een aaneenkoppeling van meerdere programma’s. Ik denk dat dit een zeer restrictieve en verouderde visie is, niet alleen op de software, maar ook op bedrijven. Een bedrijf is niet alleen de som van meerdere afdelingen, het is een samenwerking tussen afdelingen die elkaar allemaal nodig hebben. Wijd het aan mijn meer holistische en generalistische benadering van de dingen, maar zoals ik het zie, zijn ERP-programma’s vooral een complete set van modules bedoeld om bedrijven te helpen bepaalde aspecten niet over het hoofd te zien dankzij het algemeen overzicht.

Ik hoop dat ik een bijdrage geleverd heb om ERP-software wat beter te begrijpen.